ALL INDIA OFFICE BEARERS

OFFICE BEARERS ELECTED IN THE 17TH CONFERENCE OF CITU
18-22 JANUARY 2023, BANGALORE 

President: K HEMALATA
General Secretary: TAPAN SEN
Treasurer: M SAIBABU

Vice Presidents
1. A K PADMANABHAN
2. ANATHALAVATTOM ANANDAN
3. A SOUNDARARAJAN
4. J MERCYKUTTY AMMA
5. SUBHASH MUKHERJEE
6. MANIK DEY
7. D L KARAD
8. MALATHI CHITTIBABU
9. S VARALAKSHMI
10. BISHNU MAHANTY
11. CHUKKA RAMULU
12. G BABYRANI
13. R LAKSHMAIAH

Secretaries
1. S DEVROYE
2. ELAMARAM KAREEM
3. KASHMIR SINGH THAKUR
4. PRASANTA NANDI CHOUDHURY
5. G SUKUMARAN
6. P NANDAKUMAR
7. D D RAMANANDAN
8. A R SINDHU
9. K CHANDRAN PILLAI
10. MEENAKSHI SUNDARAM
11. USHARANI
12. ANADI SAHU
13. MADHUMITA BANDOPADHYAYA
14. AMITAVA GUHA
15. R KARUMALAIYAN
16. TAPAN SARMA
17. PRAMOD PRADHAN
18. K N UMESH
19. CH NARASINGA RAO
20. DEEPA K RAJAN
21. LALIT MOHAN MISHRA
22. PALADUGU BHASKAR
23. SUDIP DUTTA

Permanent Invitees
1. BASUDEV ACHARYA
2. J S MAJUMDAR

Read 66851 times